480 22 252

Vilkår og betingelser

 

Avbestilling og uteblivelse (No show)


Enkeltkunder:

 

a) Alminnelig grunnregel: Dersom kunden uteblir uten avbestilling (No show), betaler kunden for bookede heat.

 

b) Sen avbestilling: For at Gokarten Kremmertorget skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 6 dager før booket event. Skjer avbestilling senere, betaler kunden samme erstatning som ved No show.

 

c) Ved sykdom: Ved sykdom betales booking av kunden. Kunden har selv ansvar for om evt. forsikring skal tilbakebetale beløpet.

 

Grupper/eventer:

 

a) Alminnelig grunnregel:

 

Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestilt event.

 

b) Sen avbestilling: For at Gokarten Kremmertorget skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 10 dager før den dagen aktiviteten er bestilt. Aktivitet senere enn 10 dager før aktivitet: Gruppen må betale 50% av totalprisen

 

Aktivitet senere enn 6 dager før aktivitet: Gruppen må betale 75% av totalprisen Skjer avbestilling/endring senere enn 2 dager før ankomst, betaler kunden samme erstatning som ved No show.

 

Sikkerhetsregler hos Gokarten Kremmertorget

Før man kjører gokart skal alle ha gjennomgått og forstått Gokarten Kremmertorget sine sikkerhetsregler. •Sikkerhetsvideoen skal være sett før man entrer gokarten. Vær sikker på at du har forstått det som blir presentert i sikkerhetsvideoen og spør en ansatt om noe er uklart.

 

  Brudd på sikkerhetsregler eller anmodninger fra de ansatte kan medføre avbrytning av heat samt bortvisning fra senteret.

  Lytt og etterkom alltid instrukser fra de ansatte.

 Det er ikke tillatt for barn under 10 år å være alene i senteret, uten tilsyn av ansvarlig voksen.

 

Generelle sikkerhetsråd:

  Tøm lommene og heng/legg fra deg løse plagg før kjøring.

  Å kjøre gokart er gøy, men ikke risikofritt. Gjøres det ikke riktig, eller er uaktsom, kan det føre til skader og alvorlige ulykker.

  Vis hensyn til de andre på banen, spesielt om du kjører med juniorer.

  Gokart kjøring er ikke en kontaktsport. All bevisst kontakt mellom gokarter er ulovlig.

 

Gokart kjøring er ikke tillatt for:

  Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  Gravide •Maksimal vekt for førere: 120kg.

 

Gokart kjøring er ikke anbefalt for:

  Personer med rygg- eller nakkeplager

  Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer